Komunikacja zdrowia i służb medycznych

To rodzaj specyficznej komunikacji opierającej swoje filary na nazewnictwie medycznym, farmaceutycznym, biologicznym, specjalistycznym. Językowo (lingwistycznie) dochodzi tu również często do “misz-masz slangu” (czyli zniekształcania i deformowania wyrażeń i zwrotów specjalistycznych oraz mieszania ich w zdania, razem z codziennym językiem potocznym).

Karol Juchniewicz

Pawuloniku-