Komunikacja prawna (jurysdykcyjna)

Komunikacja prawna (prawnicza, jurysdykcyjna) – to specyficzny rodzaj komunikacji, z reguły odbywający się pomiędzy prawnikami, a osobami z nimi współpracującymi (tj. rozumiejącymi doskonale korelacje, kody lingwistyczne i zwroty prawne; oparte na podstawowej siatce pojęciowej związanej z prawem, procedurami oraz danym obszarem jurysdykcyjnym). Osoby te korzystają swobodnie z słownictwa łacińskiego oraz jego wyrażeń idiomowych, na których opiera się większość kodyfikacji oraz ustawodawstwa.

Autor definicji: Karol Juchniewicz

Lex retro