Czym jest komunikacja?

Już na wstępie warto zauważyć, iż na Świecie istnieje ponad 200 przyjętych definicji komunikacji. My podajemy Wam dzisiaj swoją własną. 😉


Komunikacja – to najogólniej obszerna, stale ruchoma, dynamiczna oraz hiper-interdyscyplinarna sfera zachodzących wymian i zmian.


Mówiąc o komunikacji, w kategorii lingwistycznej (czyli językowej) mamy na myśli wymiar przekazu: słów, znaczeń, woli, intencji i zamiarów, za pomocą określonej symboliki (umownej), czyli za pomocą konkretnie przyjętego języka.


Przyjęty język w komunikacji – stanowi pewien punkt odniesienia; opiera się mocno na osadzanej historią kulturze oraz symbolach, których znaczenie odczytywane jest na podstawie wcześniej stworzonych i umówionych znakach.


Owe ZNAKI – mogą być stworzone, opisane i wyrażane w dowolnie percepcyjny przez Nas sposób.


Autor: Karol Juchniewicz